finanatre_ue

Axa prioritara "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor".Domeniul major de interventie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
Pentru mai multe informatii despre Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane visiteaza www.fseromania.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Servicii medicale la domiciliu

Servicii medicale decontate de CNAS

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, conform modelului prezentat în Anexa 31 C , în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Nr. crt.

Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijire paliativă la domiciliu

1.

Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)

*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun

2.

Administrarea medicamentelor:

2.1 intramuscular*)

2.2 subcutanat*)

2.3. intradermic*)

2.4 oral

2.5 pe mucoase

*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

3.

Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*) ****)

*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

4.

Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală***)

***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative

5.

Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)

*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

6.

Alimentaţia enterală pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor

7.

Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparținătorului

8.

Clismă cu scop evacuator

9.

Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor

10.

Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

11.

Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie

12.

Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor

13.

Îngrijirea escarelor multiple

14.

Îngrijirea stomelor

15.

Îngrijirea fistulelor

16.

Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului

17.

Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului

18.

Monitorizarea dializei peritoneale

19.

Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)

**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru absorbţia urinei/zi.

20.

Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică

21.

Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică – de către asistentul medical

22.

Masaj limfedem şi contenţie elastică

23.

Masaj limfedem cu pompa de compresie

24.

Montare TENS

25.

Administrare medicaţie prin nebulizare

26.

Aspiraţie gastrică

27.

Aspiraţie căi respiratorii

28.

Paracenteză

29.

Ventilaţie noninvazivă ****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii Somnologie (nivel I şi II) şi în Ventilaţie non-invazivă (nivel III) sau a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, medicului specialist de medicină de urgență, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

30.

Alimentaţie parenterală – alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

Serviciul nu include medicaţia specifică.

31

Kinetoterapie individuală

Informatiile sunt preluate de pe site-ul CNAS Municipiul Bucuresti. pentru mai multe informatii acesati linkurile de mai jos:

http://www.cnas.ro/cjashd/page/ingrijiri-la-domiciliu.html

http://www.cnas.ro/page/pachet-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-ingrijiri-medicale-la-domiciliu-si-ingrijiri-paliative-la-domiciliu.html